Systemy zarządzania etykietami

Zarządzanie całym procesem tworzenia etykiet i użytkownikami dla maksymalnej wydajności drukowania


Nowa generacja uniwersalnego systemu zarządzania etykietami

NiceLabel LMS to nowoczesny, uniwersalny system zarządzania etykietami dla przedsiębiorstw korzystających z systemu zarządzania jakością i przedsiębiorstw regulowanych. System NiceLabel LMS jest wyposażony we wszystkie elementy konieczne do znormalizowania, scentralizowania i kontrolowania procesów tworzenia etykiet.

Oprogramowanie NiceLabel LMS zawiera program do projektowania etykiet Designer, konstruktor aplikacji, system zarządzania dokumentami, system drukowania w sieci, zintegrowany system drukowania, środowisko pozaprodukcyjne oraz system zmian i transferu. System jest skalowalny w zakresie od pięciu użytkowników do wielu tysięcy. Może również zostać rozbudowany i obejmować lokalizacje zdalne, dostawców i współpracujących producentów.


Do wyboru dwie wersje oprogramowania

LMS PRO
LMS ENTERPRISE
 

Zamów wersję demonstracyjną

Oprogramowanie NiceLabel Managed Design and Controlled Print jest wyposażone we wszystko, co potrzebne do standaryzacji, centralizacji i kontroli procesu tworzenia etykiet.

Już dziś skontaktuj się w celu uzyskania spersonalizowanej wersji demonstracyjnej!